Trolejbusy W Polsce, by Jacek Pudlo

Trolejbusy W Polsce, by Jacek Pudlo
Hardback published by Dom Wydawniczy Księży Młyn in 2011, 176 pages (S8311JWSO)

This book was published and printed in Poland, and all text is in Polish

From the rear side cover: Sieci trolejbusowe funkcjonujq w Polsce ad 1930 roku. Przez szereg lat ten typ komunikacji tstntal w dwunastu polskich miastach. Planowano ich uruchomienie w kolejnych czterech. Obecnie trolej­ busy jezdzq jedynie po ulicach Gdyni i Sopotu, Lublina oraz Tychow,  Kslazka opowiada a ich historii i dniu dzisiejszym. 

W publikacji wylasnlarny takze kwestie technicznego funkcjono­ wania trolelbusow oraz prezentujemy tabor wykorzystywany na terenie naszego kraju. 

The condition of the book is generally excellent. The covers are clean and bright, the spine is intact and all pages are clean, intact, unblemished and tightly bound.