Jarnvagsbyggnader i Kristianstads lan

Jarnvagsbyggnader i Kristianstads lan
Jarnvagsbyggnader i Kristianstads lan

Paperback published by the Museiforeningen Ostra Skanes Jarnvagar in 1991, 96 pages (S8311WSO)

This book was published and printed in Sweden, and all text is in Sweden.

From the forod (foreword): Hosten 1986 utgav museiforeningen astra Skanes Jarnvagar, Kristianstad, boken "Jarnvagsbyggnader i Malmohus lan - rapport fran en inventering 1978", forfattad av Inga Emmelin Carlman. Det var II:a upplagan av en publikation, som ursprungligen hade utgivits 1980 i en mindre upplaga i Skanes Hembygdsforbunds regi. Till II:a upplagan hade manuskriptet aktu­ aliserats genom faltstudier, varvid gransen sattes till den 31 december 1984. Samtidigt kompletterades saval historiska data som fotobidrag.

Nagon motsvarande inventering avseende Kristianstads lan for att full­ borda bilden av Skanes jarnvagsbyggnader under 1970- och 1980-talen har ej gjorts av Inga Emmelin Carlman. En sadan har emellertid kants angela­ gen och har aven efterlysts av manga, som tagit del av boken om Ma1mohus lan. Ar 1988 paborjades darfor inventering av jarnvagsbyggnaderna i Kristianstads lan, ett arbete, som dock dragit ut pa tiden och avslutats =orst under sensommaren 1991. Nagon markerad tidsgrans, som for Malmohus lan, har darfor ej kunnat sattas, utan inventeringen avser perioden 1988-1991. Dar forandringar under denna period ar kanda avseende byggnader, som inventerats i borjan av perioden, har detta angetts. Inventeringen har ej avslutats vid lansgrans i norr och oster, utan forts till en 10-gisk slutpunkt for lansgransoverskridande jarnvagar. Darigenom har inven­ Leringen aven kommit att omfatta vissa jarnvagsbyggnader i Blekinge och Kronobergs lan.

Ansvariga for bearbetningen av det inventerade underlaget har varit Yngve Holmgren for Kristianstads Jarnvagsmuseum/Kristianstads Lansmuseum och Goran Lavesson for museiforeningen astra Skanes Jarnvagar. Faltstudi­ erna har gjorts av Goran Lavesson och Nils Wennstrom, mfaSJ. Inkomsterna av denna bok gar helt den ideella jarnvagsforeningsverksamheten inom mu­ seiforeningen astra Skanes Jarnvagar ihanda.

Bidrag till tryckningen har lamnats fran Langmanska Kulturfonden i Stockholm, fran Lansstyrelsen i Kristianstads lan och fran Landstinget, Kristianstads lan, utbildnings- och kulturnamnden, samt fran Bromolla, Klippans, Kristianstads, Osby och Simrishamns kommuner, alla belagna i lanet. For erhallna bidrag framfors ett varmt tack.


The condition of the book is generally very good. The cover has one or two minor scuffs, but the spine is tight and intact and all pages are clean, intact, unblemished and tightly bound.