HRRJ, Decauvillebanan Helsingborg - Raa - Ramlosa Jarnvag

HRRJ, Decauvillebanan Helsingborg - Raa - Ramlosa Jarnvag
Helsingborg - Raa - Ramlosa Jarnvag, Decauvillens historia skildrad av Lennart Welander

Paperback published by the Museiforeningen Ostra Sodermanlands Jarnvag in 1985, 128 pages (S8311WSO)

This book was published and printed in Sweden, and all text is in Sweden.

From the forod (foreword): Om man har den djarva ideen att forsoka astadkomma en bok om var oeh en av landets sju srna 600 mm jarnvagar borde man kanske borja med den bana som forst oppnades for allman trafik. Det har doek inte blivit sa, utan forst nu foreligger, som den femte boken i 'serien, berattelsen om Helsingborg - Raa - Ramlosa jarnvag (signatur HRRJ). Helsingborgs firande av sitt 900 ars jubileum 1985 forefoll mig vara ett gott skal att komma ut med HRRJ -skildringen - den pittoreska "Deeauvillen" var ju pa sin tid ett ratt populart fardmedel.

Boken har astadkommits helt utanfor de organiserade jubileumsarrange­ mangen eftersom intresse saknades pa den nivan. Museiforeningen Ostra Soderrnanlands Jarnvag (OSlJ) i Mariefred har stallt upp som forlaggare aven av denna bok, da man anser att den ingar i dess verksamhet som 600 mm banornas speeialmuseum.

HRRJ har funnits under tre olika skepnader, Som smalsparig angloksdri­ yen jarnvag 1891-1906, som normalsparig elektrisk jarnvag 1906-1924 samt som del av Helsingborgs stads sparvagsnat 1924-1967. Har skildras bara angloksepoken 1891-1906. Ovrig tid far behandlas i annat samrnan­ hang.

Redan 1960 - under OSIJ:s uppbyggnadsskede - borjade jag samla material om HRRJ. Det behovdes for att bygga upp den historiska bakgrun­ den till museibanan i Mariefred, men innerst inne fanns nog forhoppningen att nagon gang kunna fa gora en bok. Tyvarr har yrke oeh engagemang i OSl] gjort det omojligt fa tid for  samrnanstallningar oeh fordjupad forskning forran nu 25 ar efter de forsta spirande tankarna.

Det tidiga intresset har doek gjort att jag haft forrnanen att hinna traffa manniskor som sjalva upplevt Decauvillebanan, bade anstallda oeh helsing­ borgare som anvant sig av den. De har berattat om sin a upplevelser oeh de har larnnat malande skildringar oeh forklaringar till svarbegripliga arkiv­ uppgifter. Utan deras medverkan hade detta bokarbete blivit myeket sva­ rare oeh manga tidstypiska detaljer oeh handelser hade for alltid varit glomda....


The condition of the book is generally good. The cover has several minor scuffs, and some light wear along the edges and corners, but the spine is tight and intact and all pages are clean, intact, unblemished and tightly bound.