Elektrische Locomotieven, by Max Delie, Jean-Pierre Moulin and Michel van Ussel

Elektrische Locomotieven, by Max Delie, Jean-Pierre Moulin and Michel van Ussel
Subtitled 'Reeksen 22,23, 25, 25.5'

​​​​​Hardback published by Marklin in 1999, 128 pages (S8311FWSO)

This book was published and printed in the Netherlands, and all text is in Dutch.

From the foreword (Voorwoord): Vele modelspoorliefhebbers hebben vragen aangaande het grote voorbeeld van hun modellocomotieven en treinen. Om aan deze vragen tegemoet te komen, besloot de Heer E.Goris, directeur van Marklin Belqie. om een reeks publicaties op stapel te zetten die de gewenste informatie zouden verschaffen. 

Het is niet de bedoeling van de samenstellers van dit boek de besproken elektrische locomotieven tot in de kleinste details te bespreken. Daarvoor bestaat andere literatuur. Dit boek is bedoeld als een handig naslagwerk, waarin de qemteresseerde met een oogopslag de bondige geschiedenis en voornaamste kenmerken van elke reeks kan vaststellen. 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan R. Meesschaert en Roger Vissers, die spontaan hun toto's ter beschikking stelden. Een bij­zondere dank aan Rik Vermeylen, die geen moeite spaarde om technische opnamen van het beschreven materieel mogelijk te maken. Dankzij het opzoekingswerk van Eddy Serneels konden wij de tabellen publiceren van de verschillende kleuren die op de besproken reeksen werden toegepast. Bijzondere waardering 
gaat naar Tina Delie, die zorgde voor de "layout" en de opmer­kelijke presentatie van dit boek. 

Ten slotte onze dank aan de vele spoormannen op de tractievoer ­tuigen, in de onderhoudswerkplaatsen, in de rangeerbundels en stations, die ons spontaan hun medewerking verleenden. 


The condition of the book is generally very good. The cover has one or two very minor scuffs but is clean and bright, the spine is tight and intact and all pages are clean, intact, unblemished and tightly bound.